Myndigheter inom miljöområdet

ENVIVEs internet-lista över några av de viktigaste miljömyndigheterna

Område Central myndighet Tillsynsmyndighet
Miljöskydd Naturvårdsverket Länsstyrelsen eller
Miljö- & hälsoskyddsnämnden
Kemiska produkter Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen eller
Miljö- & hälsoskyddsnämnden
Brandfarliga varor Myndigheten för Samhälls-skydd och beredskap Räddningsnämnden
Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöinspektionen
Elsäkerhet Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket
Planering av byggnader och markanvändning Boverket Länsstyrelsen eller Byggnads-nämnden

Exempel på viktiga lagkrav för dig som är anmälnings- eller tillståndspliktig
hittar du i ENVIVEs laglista. 

Envive loggo

Envive AB

Box 8006

650 08 Karlstad

Telefon: 070-635 6001

Telefax: 054-53 19 01
E-post: pia@envive.se

Uppdaterad: 2016-04-09