Gratis
miljölagsförteckning
, uppdateras årligen i slutet av januari & slutet av augusti, med ändringarna inskrivna. Ändringarna finns även som en egen sammanställning.

 

Miljö- & kvalitet
Utbildning anpassade efter Era behov , inom  ISO 14001/9001, intern revision, etc. Maila för 
information.


CLP
Information om CLP- förordningen finns på www.kemi.se
 


Kandidatförteckning
Nya ämnen skrivs in regelbundet, efter beslut av ECHA. Kontakta oss om ni behöver hjälp med er bevakning. 


Behöver ni hjälp med miljölagar, eller behöver ni utbildning inom området?

Maila för information.


ENVIVE är ett personalägt 
företag

Läs mer om ENVIVE  och om hur vi kan hjälpa Ert företag!

  

 

 

 

Envive loggo

ENVIVE AB
Box 8006
650 08 Karlstad

Telefon: 070-635 6001
E-post: pia@envive.se

Personuppgifter

Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran, efter kontaktförfrågan till oss.