Presentation

ENVIVE AB är ett miljö- & kvalitetskonsultföretag med kontor i Skåre utanför Karlstad. Vi arbetar med miljö- & kvalitetsfrågor inom bl.a. lednings¬system, lagkrav, revisioner samt tillståndsansökningar.

Kompetensområden  
ENVIVE har genom åren haft 1-7 personer anställda. Sedan maj 2007 drivs och ägs ENVIVE av undertecknad.

En detaljerad beskrivning av kompetensområden kan erhållas via CV. ENVIVE har bred erfarenhet av att leda projekt. Huvudparten av våra projekt omfattar flera typer av aktiviteter t.ex. planering, implementering, utbildning, studiebesök samt seminarier.

ENVIVE har mer än 15-års erfarenhet av svensk miljö- & kvalitetsledning, hållbart miljöarbete och integrerade ledningssystem för miljö, kvalitet, säkerhet & arbetsmiljö. Vi arbetar med företagsanpassade utbildningar inom dessa områden, t.ex. i revision, miljö- & produktlagstiftning, ISO 14001/9001, egenkontroll, etc. Vi har även erfarenhet av arbete med ledningssystem som anställd miljö- & kvalitetsrådgivare hos PLB Vindic AB mellan 1997-2010, samt som revisionsledare hos Intertek Semko Certification AB sedan år 2003 inom ISO 14001/9001, EMAS, koldioxidverifiering samt ISO 13485.

Sedan mitten av 80-talet har vi erfarenhet av att upprätta miljö- mätprogram samt utföra besiktningar av industriella verksamheter.

ENVIVE har sedan slutet av 1990-talet arrangerat ett antal miljökonferenser, varav den senaste i februari 2005. Konferenserna har riktat sig till såväl privata företag som statliga och kommunala förvaltningar, inom olika delar av miljöområdet. Antalet deltagare & föredragshållare har tillsammans varit i storleksordningen ~ 30 personer.  

Under mer än 15 års tid hade ENVIVE tidigare ett flertal internationella biståndsprojekt för bl.a. SIDA och NUTEK, i Tanzania, Filippinerna, Lettland, mm.

Nätverk & samverkan
ENVIVE har ett nära samarbete i vårt nätverk till ett antal andra miljökonsulter som vi under flera år har arbetat med vid behov i olika projekt.
Vi samverkar även med personer som tidigare har varit verksamma på ENVIVE.

Referenser
Vi ger gärna referenser från vara uppdrag. Kontakta oss angående inom vilka områden som ni är intresserade av.

Kontakta gärna oss för ytterligare information eller önskemål om offert.

Envive loggo

ENVIVE AB

Box 8006

653 50 Karlstad

Telefon: 070-635 6001

Telefax: 054-53 19 01
E-post:
piaarbete@yahoo.se

        Uppdaterad: 
        2011
-01-28